و برف می بارید… ترانه فرانسوی


گرچه از زبان فرانسه چیزی نمی دونم اما عاشق ظرافت، لطافت، عمق و زیبایی فرهنگ فرانسوی هستم. از اشعار و رمان ها فیلم ها و موزیک ها گرفته تا غذا ها و شهرها و انسان ها. یه شانسون فرانسوی که واقعا ازش لذت بردم و شاید صدها بار گوش دادم. حیفم اومد خوانندگان عزیز وبلاگ را در این لذت شریک نکنم. اگر خوشتون اومد یه فیدبکی، پیغام پسغامی، سروصدا و نظری بگذارید تا باز هم تقدیم کنم.

دانلود ترانه فرانسوی برف می بارد از آدامو

این هم متن ترانه با ترجمه فارسی:

(البته خودم از روی ترجمه انگلیسی ترجمه کردم و حتما ایراداتی داره)

Adamo
Tombe la neige

Tombe la neige
برف می بارد
Tu ne viendras pas ce soir
تو امشب نخواهی آمد
Tombe la neige
برف می بارد
Et mon coeur s’habille de noir
وقلب من در سیاهی محو می شود
Ce soyeux cortège
این صفوف ابریشمین
Tout en larmes blanches
همه در اشکهایی سپید
L’oiseau sur la branche
و پرنده بر روی شاخه
Pleure le sortilège
مرثیه ای جادویی سر می دهد
Tu ne viendras pas ce soir
تو امشب نخواهی آمد
Me crie mon désespoir
و من از ناامیدی می گریم
Mais tombe la neige
ولی برف هنوز می بارد
Impassible manège
با چرخشی خونسرد
Tombe la neige
برف می بارد
Tu ne viendras pas ce soir
تو امشب نخواهی آمد
Tombe la neige
برف می بارد
Tout est blanc de désespoir
همه چیز از ناامیدی بی رنگ است
Triste certitude
با یقینی غم انگیز
Le froid et l’absence
سرما و نیستی
Cet odieux silence
این سکوت مرگبار
Blanche solitude
و تنهایی سپید(بی رنگ)
Tu ne viendras pas ce soir
تو امشب نخواهی آمد
Me crie mon désespoir
ناامیدیم بر من می گرید
Mais tombe la neige
اما تو ببار ای برف
Impassible manège
با چرخشی خونسرد

Advertisements